Doktoritööde kaitsmine

19.02.2019, kell 12:00 (SCI-109)- Eve-Ly Ojangu: Klass XI müosiinide roll müürlooga arengus

15.03.2019, kell 11:00 (SCI-109)- Kärt Reitel: Tsüklopropaani derivaatide asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli liitumisreaktsioon