Doktoritööde kaitsmine

4.12.2019, kell 13.00 (NRG-131)- Ursula Toom: Ordoviitsiumi ja Siluri ajastu jäljekivistised Eestis