Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil (23.-24.05.2019)

UUS KURSUS!Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. Vaata lähemalt

Introduction to Networks(CCNA1) (01.04.-20.05.2019)

The curriculum is designed for those who are seeking entry-level jobs in the ICT industry or hope to fulfill prerequisites to pursue more specialized ICT skills. Vaata lähemalt

Scaling Networks(CCNA3) (03.04.-29.05.2019)

The target audience is anyone who desires a practical and technical introduction to the field of networking. This includes field technicians, headend technicians, network operations center (NOC) staff, network engineers, network administrators, and network help-desk staff. Vaata lähemalt

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (03.-04.04.2019)

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Vaata lähemalt

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 2019. aastast (15.04.2019)

Koolituse läbinu tunneb töötervihoiu ja tööohutuse seaduses rakenduvaid muudatusi. Oskab leida töösuhete praktikas tekkinud kaasustes lahendusi vastavate õigusaktide ja juhendmaterjalide abil. Vaata lähemalt

Mida toob kaasa uus isikuandmete kaitse seadus? (16.04.2019)

Koolitus on suunatud neile, kes tegelevad isikuandmete ja/või andmekaitse korraldamisega asutuses/ettevõttes ja mõeldud jätkukoolitusena neile, kes on läbimas või ka juba läbinud andmekaitsespetsialisti esmase koolituse. Vaata lähemalt

DigiTarkuse e-kursus (04.03-07.06.2019)

UUS KURSUS! Kursuse eesmärk on omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule. Vaata lähemalt