Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Täiuslikkusmudelid ja organisatsiooni enesehindamine (25.01.-26.01.2017)

Kursus on suunatud kõikidele organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest vastutavatele töötajatele (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid jne). Vaata lähemalt

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (26.01.-27.01.2017)

Kursus on suunatud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Vaata lähemalt

Finantsaruandluse analüüsi baaskursus (27.01.-18.03.2017)

Kursus on suunatud raamatupidamise algteadmistega huvilistele, kes soovivad omandada praktilisi oskusi ettevõtte maksevõime ja äritegevuse jätkusuutlikkuse hindamiseks. Vaata lähemalt

IT projektijuhtide arenguprogramm (01.02.-12.04.2017)

Kursus on suunatud IT projektide projektijuhid, kellel on vähemalt ühe IT projekti juhtimise kogemus ning kes soovivad arendada oma projektijuhtimise komptenetse. Vaata lähemalt